Asia Today (27/10/2017) - Á Châu Ngày Nay (27/10/2017)

Oct 27, 2017, 08:33 AM

Most Asian stock indexes were pointing higher during the Asian trading session on Wednesday, as they followed the announcement of the new Chinese leadership line-up in Beijing. - Bộ Chính trị cơ quan đầu não của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bầu ra Ban Thường vụ của Khóa 19 gồm bảy người, trong đó có năm người mới. Những nhân vật này là ai, họ có thể thay thế Tập Cận Bình trong 5 năm nữa không?