Australia Review (28/10/2017) - Nước Úc trong tuần (28/10/2017)

Oct 27, 2017, 09:41 AM

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce, Nationals Senator Fiona Nash, One Nation Senator Malcolm Roberts, and former Greens Senators Larissa Waters and Scott Ludlam have been ruled ineligible to sit in parliament. - Chính phủ Liên Đảng đã mất đa số sau khi Phó Thủ tướng Barnaby Joyce không còn tư cách dân biểu vì mang song tịch lúc ra tranh cử, tuy nhiên vẫn hy vọng có được sự ủng hộ của hàng ghế giữa để tiếp tục kiểm soát quốc hội.