Queensland election campaigning begins - Chiến dịch tranh cử tại Queensland bắt đầu

Oct 30, 2017, 06:14 AM

The date has been set for Queensland's state election, with Premier Annastacia Palaszczuk wasting no time in launching her 28-day campaign. - Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk tuyên bố ngày bầu cử tiểu bang và bà không phí thời gian khi phát động chiến dịch tranh cử trong 28 ngày.