Community garden project a slice of home far from Myanmar - Dự án trồng trọt cộng đồng dành cho người tị nạn Myanmar ở Úc

Oct 30, 2017, 08:01 AM

The ongoing crisis in Myanmar has left thousands of minority Rohingya fleeing their homes, desperate to cross the country's western border into Bangladesh. - Một dự án trồng trọt tại tiểu bang NSW, Úc châu đang diễn ra nhằm giúp đỡ cho một nhóm người tị nạn từ Myanmar có thể thích nghi với cuộc sống mới xung quanh họ.