Pair linked to Trump face court over series of charges - Hai người dính líu với Trump ra tòa vì một loạt các cáo trạng

Oct 31, 2017, 06:22 AM

United States president Donald Trump's former campaign chairman and his business associate have appeared in a US federal court to face a series of charges. - Cựu chủ tịch Ủy ban Vận động Tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người phụ tá đã ra trước tòa án liên bang Mỹ về một loạt các cáo trạng.