Tensions soar as Australia's Manus Is immigration centre prepares to close - Tensions soar as Australia's Manus Is immigration centre prepares to close

Oct 31, 2017, 08:30 AM

Tensions are high on Manus Island with refugee advocates fearing there could be loss of life when Australia's immigration centre closes. (Tue Oct 31) Papua New Guinea wants Australia to clarify what will happen to hundreds of men who are refusing to leave the centre, citing fears for their safety. - Không khí căng thẳng trên đảo Manus khi hạn chót đóng cửa trung tâm giữ người tị nạn trên đảo Manus có hiệu lực vào hôm Tue 31 tháng 10. Chính phủ Papua New Guinea muốn Úc làm rõ sẽ xử lý như thế nào với việc hàng trăm người phần lớn là đàn ông tị nạn từ chối rời khỏi trung tâm, với lý do họ lo sợ cho sự an toàn của họ.