Rouge Assemly in Nghe An: a threat or a chance to freedom of speech and gatherring? - Rouge Assemly in Nghe An: a threat or a chance to freedom of speech and gatherring?

Oct 31, 2017, 08:34 AM

Hội Cờ Đỏ tự phát tập hợp lên đến 700 người biểu tình phản đối các Cha xứ tại Nghệ An là dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam cho phép người dân tự do lập do lập hội, tụ tập, và biểu lộ thái độ của mình đối với một vấn mà một đám đông quan tâm? - Hội Cờ Đỏ tự phát tập hợp lên đến 700 người biểu tình phản đối các Cha xứ tại Nghệ An là dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam cho phép người dân tự do lập do lập hội, tụ tập, và biểu lộ thái độ của mình đối với một vấn mà một đám đông quan tâm?