Turnbull, Netanyahu speak of common goals, 'family' feeling - Turnbull, Netanyahu nói về các mục tiêu chung và tình cảm như một gia đình

Nov 01, 2017, 07:02 AM

Prime Minister Malcolm Turnbull has received a warm welcome in Israel from counterpart Benjamin Netanyahu ahead of commemorations of the Battle of Beersheba. - Thủ tướng Malcolm Turnbull đã được người đồng nhiệm Benyamin Netanyu chào đón nồng nhiệt tại Israel và cả hai đã chủ tọa buổi lễ kỷ niệm 100 năm trận chiến Beersheba mà nay địa danh nầy thuộc về Israel.