Spain set to suspend Catalonia's autonomy - Cáo buộc nặng nề dành cho các nhà lãnh đạo Catalonia

Nov 01, 2017, 08:07 AM

Spain's top prosecutor has filed heavy charges against the toppled leaders of the region of Catalonia for their attempts to secure independence from the country. - Công tố viên hàng đầu của Tây Ban Nha đã đưa ra những cáo buộc nặng nề đối với các nhà lãnh đạo bị sa thải trong khu vực Catalonia, vì nỗ lực của họ nhằm dành độc lập từ đất nước này.