Facebook's lawyer grilled over political ads paid for in Russian currency - Hoa Kỳ "nướng" Facebook, Twitter và Google trong phiên chất vấn việc Nga thao túng mạng xã hội

Nov 02, 2017, 06:08 AM

The head lawyer for Facebook has admitted the social media platform should have spotted political advertisements had been paid for in Russian currency. - Trưởng nhóm Luật sư của Facebook thừa nhận rằng trang mạng xã hội này đã phát hiện ra các quảng cáo chính trị đã được thanh toán bằng tiền Nga. Các luật sư của Facebook, Twitter và Google đã phải đối mặt với phiên chất vấn tại buổi điều trần của Quốc hội về việc Nga đã sử dụng các trang mạng xã hội để thao túng cuộc bầu cử ở Mỹ vào năm ngoái.