Seed Of Love (169) : Found home in Australia - Hạt Giống Yêu Thương (169): Tình thân trên đất Úc

Nov 02, 2017, 05:50 AM

Many people came from Vietnam for a long time and now they can find home in Australia. - Hội Cao Niên Đồng Dương tại Wallongong, Sydney từ lâu đã trở thành một ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười và niềm vui cho các cô bác lớn tuổi. Điều hành Hội là những người có tấm lòng bao la, yêu công tác thiện nguyện.