Your Home (Episode 33) Suburb Profile - St Albans - An cư lạc nghiệp (33) St Albans – nơi có đông người Việt nhất tại Úc

Nov 02, 2017, 04:22 AM

The Census usual resident population of St Albans in 2016 was 37,292, living in 13,765 dwellings with an average household size of 2.90. - St Albans là khu vực “sinh sau đẻ muộn” so với nhiều khu vực tập trung người Việt sinh sống. Thế nhưng thống kê dân số năm 2016 vừa qua cho thấy nơi đây trở thành vùng đất hứa, nơi mà người Việt lựa chọn an cư lạc nghiệp.