Chinese media reports say Australia 'unsafe' for Chinese students - Truyền thông Trung Quốc cho rằng Úc không phải là nơi an toàn cho sinh viên nước nầy

Nov 02, 2017, 06:18 AM

An attack on international students in Canberra last week has made headlines in China, with warnings for young people to reconsider studying here. - Một vụ tấn công vào các sinh viên quốc tế tại Canberra hồi tuần qua trở thành tin tức hàng đầu tại Trung quốc, với những lời cảnh cáo là những người trẻ nên suy xét việc theo học ở Úc.