Climbing Uluru banned from 2019 - Lệnh cấm leo núi Uluru bắt đầu từ tháng 10 năm 2019

Nov 02, 2017, 05:50 AM

Traditional owners have announced that climbing Uluru will be banned from late 2019. - Núi đá thiêng Uluru thu hút hàng trăm ngàn khách tham quan mỗi năm. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm 2019 việc leo lên ngọn này sẽ bị cấm.