Euthanasia bill facing tough battle in Victorian upper house - Dự luật nan y tử quyền gặp nhiều trở ngại tại Thượng Viện Victoria

Nov 02, 2017, 06:22 AM

Support for the Victorian government's controversial euthanasia bill is wavering as the debate moves to the state parliament's upper house. - Mức ủng hộ hiện thay đổi đối với dự luật nan y tử quyền vốn gây nhiều tranh luận của chính phủ Victoria khi cuộc thảo luận hôm nay diễn ra tại Thượng viện của tiểu bang.