Calatan independence leaders held, Puigdemont facing arrest - Tây Ban Nha ban bố lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia

Nov 03, 2017, 06:47 AM

Spanish prosecutors have also issued a European arrest warrant for the region's ousted president, Carles Puigdemont. The arrest warrant comes after Mr Puigdemont defied a court order to appear at an earlier court hearing. - Sau tuyên bố độc lập của Catalonia vào tuần trước, tòa án ở Madrid đã bắt giam 8 quan chức Catalonia đồng thời ban bố lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Carles Puigdemont trên toàn châu Âu, sau khi ông này từ chối yêu cầu triệu tập của tòa và chạy sang Bỉ.