Asia Today (3/11/2017) - Á Châu Ngày Nay (3/11/2017)

Nov 03, 2017, 07:40 AM

US President Donald Trump has a chance to address longstanding doubts over America's interest in the region when he speaks at Apec summit next week. - Tổng thống Donald Trump có cơ hội giải tỏa sự hoài nghi về quyết tâm của Mỹ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương khi ông đọc diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh Apec tổ chức ở Đà Nẵng (10-12/11).