White House declares Nov 7 Victims of Communism Day - Trump chọn Cách Mạng Tháng Mười của Nga để Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản

Nov 08, 2017, 06:56 AM

In a statement, the White House identified Nov. 7 as the 100 year anniversary of the Bolshevik Revolution, which gave rise to communism in Russia. The White House called communism "a political philosophy incompatible with liberty, prosperity, and the dignity of human life." - Trong ngày Nga kỉ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng 10 và trước thềm chuyến thăm nước Cộng Sản hàng đầu hiện nay là Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố 7/11 là Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản.