Australia likely to be in the hot seat at climate talks in Bonn - Úc đang trải qua một năm nóng kỷ lục

Nov 08, 2017, 07:24 AM

Weather forecasters are predicting 2017 will be one of the hottest on record, even without a boost from an El Niño. - Năm 2017 được đánh dấu bởi một số hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường mà các nhà khoa học cảnh báo là sẽ còn tiếp tục, trừ khi có sự suy giảm về hiệu ứng nhà kính.