SEED OF LOVE 170 - Hạt Giống Yêu Thương (170): Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Nov 09, 2017, 07:59 AM

Vietnamese Community is helping to buid up Australia. - Hơn 40 năm sau cuộc trốn chạy lênh đênh trên biển để tìm đến một đất nước tự do, nay cộng đồng người Việt tại Wollongong, Sydney đã ghi dấu sự có mặt của mình bằng những đóng góp tích cực trên đất Úc.