Vietnam prepares to host APEC summit for regional leaders - Việt Nam trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017

Nov 09, 2017, 07:56 AM

Vietnam is preparing to host a number of world leaders as it recovers from a typhoon that killed almost 70 people over the weekend. - Việt Nam đang chuẩn bị đón chào các lãnh đạo trên khắp thế giới, trong khi vẫn đang tiếp tục nổ lực khắc phục hậu quả của cơn bão Damrey vào cuối tuần qua.