China extends warm welcome to US President - Trung Quốc chào đón nồng nhiệt Tổng Thống Mỹ

Nov 09, 2017, 06:34 AM

Chinese President Xi Jinping has rolled out a red carpet welcome for the long-awaited visit of his United States counterpart, Donald Trump. - Chủ tịch Trung quốc Tập cận Bình đã trải thảm đỏ đón chào vị thượng khách trong chuyến viếng thăm được chờ đợi từ lâu của Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump.