No arrests on dissidents before Apec - Ngưng đàn áp và trả tự do cho tù chính trị trước Apec

Nov 09, 2017, 07:46 AM

Only a few more days will be the Apec -Asia Pacific Economic Cooperation - Forum opening ceremony in Da Nang, Vietnam. - Chỉ còn vài ngày nữa là Hội Nghị Cao Cấp Diễn Đàn Hợp Tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Apec khai mạc tại Đà Nẳng Việt Nam.