Asia Today (10/11/2017) - Á Châu Ngày Nay (10/11/2017)

Nov 10, 2017, 06:26 AM

Chinese President Xi Jinping has rolled out a red carpet welcome for the long-awaited visit of his United States counterpart, Donald Trump. Trade and discussions about North Korea's nuclear aspirations are set to dominate the formal part of the visit. - Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khi thăm Bắc Kinh, trái ngược việc phê phán Trung Quốc trước đây về Bắc Hàn và thương mại.