Your Home (Episode 34) Suburb Profile - Springvale - An cư lạc nghiệp (34) Springvale - tiềm năng mời gọi

Nov 11, 2017, 06:46 AM

Melbourne now has several regions of high Vietnamese residential concentration, particularly in Footscray, Sunshine, Springvale and Richmond. Over time, these areas have developed Vietnamese businesses and services and, as a consequence, serve to maintain the high Vietnamese presence. A stroll along Victoria Street in Richmond, Springvale Road in Springvale or Hopkins Street in Footscray is a vibrant reminder of why these shopping strips are known as 'little Saigons'. - Springvale là nơi tập trung nhiều cửa hàng sầm uất và dịch vụ đa văn hóa và  là vùng có chợ người Việt lớn nhất ở vùng Đông Nam của Melbourne. Chính sự đa dạng về văn hoá và nhộn nhịp trong kinh doanh ở Springvale, nên nơi đây thu hút rất nhiều người mua nhà để ở và đầu tư.
Giá bất động sản ở đây tăng nhanh trong thời gian vừa qua.