Trade talk hiccups at the APEC summit in Vietnam - Đàm phán mậu dịch diễn tiến tại cuộc họp thượng đỉnh Apec ở Việt Nam

Nov 13, 2017, 06:24 AM

Trade ministers from 11 Pacific Rim countries say they have reached an agreement to proceed with the free-trade Trans-Pacific Partnership (TPP) deal. - Bộ trưởng Thương mại các nước quanh vành đai Thái bình Dương cho biết đã đạt được thỏa thuận để tiến hành Thỏa ước Tự do Mậu dịch Xuyên Thái bình Dương gọi tắt là TPP không có Mỹ.