Philippines President Duterte sings East Asia summit open - Tổng Thống Philippines khai mạc hội nghị thượng đỉnh Asean bằng một bài hát

Nov 14, 2017, 05:46 AM

Philippines President Rodrigo Duterte has serenaded Donald Trump in an unusual beginning to the East Asia summit, ASEAN's security talks. - Tổng thống Philipppines Rodrigo Duterte đã cất giọng ca qua một bài hát theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump khi khai mạc một cách bất thường tại cuộc họp thượng đỉnh về an ninh của Hiệp hội các nước Đông Nam Á hay Asean.