Help available for depression and anxiety before or after childbirth - Kêu gọi nâng cao nhận thức về chứng trầm cảm trước và sau sinh

Nov 14, 2017, 07:30 AM

People preparing to become parents are being urged to better educate themselves about the dangers of depression and anxiety which can strike before or after childbirth. The condition can be so severe it can put people at risk or self-harm or suicide - Những ai chuẩn bị làm cha mẹ đang được kêu gọi phải tự trang bị kiến thức về mối nguy hiểm của chứng trầm cảm và lo âu trước và sau sinh, nguyên nhân khiến người những người mẹ có thể tự làm hại bản thân hoặc thậm chí tự tử.