Social institutions in the firing line ahead of abuse Royal Commission's report - Các cơ sở xã hội bị chỉ trích trước ngày công bố phúc trình về lạm dụng tình dục trẻ em

Nov 15, 2017, 06:18 AM

Some of Australia's major social institutions are under fire, just weeks before the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse hands down its findings. - Chỉ vài tuần lễ trước khi Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Đáp Ứng của các Định Chế đối với nạn lạm dụng tình dục trẻ em công bố bản phúc trình thì một số cơ sở xã hội quan trọng của Úc hiện bị chỉ trích.