Designer clothing that's affordable and sustainable - Glamcorner kiến tạo mô hình cho thuê quần áo thời trang

Nov 15, 2017, 06:57 AM

The sharing economy now includes cars, homes and more - so why not add clothes to the mix? Glamcorner is a business that's disrupting the traditional retail model, by letting fashion-lovers rent gowns they otherwise might struggle to buy outright. - Nếu có thể chia sẻ sản phẩm và dịch vụ, từ chiếc xe hơi đến căn nhà và nhiều thứ khác, tại sao không thể chia sẻ quần áo thời trang. Glamcorner là một doanh nghiệp đang phá vỡ mô hình kinh doanh bán lẻ thời trang truyền thống bằng việc tạo điều kiện cho những tín đồ thời trang dễ dàng thuê để diện những bộ cánh mà trên thực tế họ sẽ khó mà có thể mua nổi.