Health is Gold (86) Aged people and mental issues: Anxiety - Sức khỏe là Vàng (86): Sức khỏe tâm thần của người cao niên: bệnh Lo âu, Hồi hộp

Nov 15, 2017, 07:51 AM

Tran Viet interviews Psychiatrist Dr Hieu Pham and Psychologist Thuy Thanh Dinh about 'Anxiety sickness' in aged people. - Trần Việt tìm hiểu về các nguyên nhân, triệu chứng và phương cách phòng ngừa, chữa trị chứng bệnh  "Lo âu Hồi hộp", mà  một số cô bác lớn tuổi thường mắc phải, qua buổi mạn đàm với Bác Sĩ Chuyên Khoa Tâm Thần Phạm Hiếu (Melbourne Clinic) và Chuyên Viên Tâm Lý Đinh Thanh Thủy (Mercy Mental Health).