Jeevan mein Jam hi chal raha hai bss.. !!

Dec 12, 2017, 08:18 AM

Allahabad sheher mein kisi se jo pooch lo ki bhai Jeevan mein chal kya raha hai.. to sabke pas ek hi jawaab milega... Morning No.1 par RJ Govind ne yahi sawaal Logo se Pooch hi liya.. to jawaab aya .......................
#AllahabadTraffic #Traffic #Jam #Trafficjam #CMPbridge #Sohbatiyabagh #Karnalganj #PWD #ADA #PowercorporationAllahabad #Morningno1 #RJGovind #Fun #Entertainment #Redfm #bajaateraho