گاهي جدي

Feb 13, 2012, 02:42 PM
You need to be to post a comment
Basan_Goshad

Basan_Goshad - over 5 years ago

خیلی تعثیر گضار بود واقعن ، شبیه ازین برنامه های رادیویی بود یه جورایی
خولاصه قشنگ بود ، گفتم ی کامنتی بزاریم خوشال شی :دی