Iran

Jan 30, 2019, 06:24 AM

Med unntak av Israel, er Iran et av de mest liberale samfunnene i Midtøsten. I Iran lar kvinner slørene flagre i vinden; de stemmer ved valg; og de kjører bil på vei til jobb. Slik er det ikke i Saudi-Arabia. 

Har vi feil allierte i Midtøsten? Og feil fiender? Vi snakker med Mahmoud Farahmand, en politiker fra Høyre med bakgrunn fra Iran, om våre inntrykk og opplevelser fra Iran. 

Subscribe