Janet Meesters (DLA Piper) over de klimaatwet: ‘Als je de burger meekrijgt, is de cirkel rond’

Apr 03, 2019, 06:00 AM
De klimaatwet haalt bijna dagelijks het journaal en de komende jaren is de impact van deze wet op het bedrijfsleven enorm. Daarom organiseerde DLA Piper het event ‘Climate change: change your business’ rondom dit actuele thema. In een interactieve setting werden tijdens dit event de ontwikkelingen over het klimaatakkoord, klimaattafels en de klimaatwet besproken. Janet Meesters (advocaat DLA Piper) deelt de key takeaways van het event.

Provinciale Staten
De klimaatwet moet nog door de Eerste Kamer en staat tot die tijd hoog op de agenda in Den Haag. ‘De afgelopen verkiezingen werden gepositioneerd als de klimaatverkiezingen. Toch moeten we het effect van het politieke spelletje relativeren. De Provinciale Statenverkiezingen hebben consequenties voor de Eerste Kamer, maar er werd deze verkiezingsronde geen nieuwe regering gevormd. In Den Haag is een heel breed draagvlak voor de klimaatwet. Echter geeft de uitslag van de verkiezingen goed weer dat er bij een groot aantal burgers onvoldoende draagvlak is voor de veranderingen in het klimaat, de klimaatwet en haar consequenties. Een burger wordt niet blij van de boodschap dat de gevolgen van de klimaatwet direct voelbaar zijn in de portemonnee’, aldus Meesters.

De grote vervuilers van Nederland
Nederland wordt als het braafste jongetje uit de klas gezien. Klopt dit beeld? ‘Als alleen Nederland iets doet aan het klimaat, zet dat niet veel zoden aan de dijk. Aan de andere kant hebben we ons – samen met alle andere landen in de wereld - verbonden aan het akkoord van Parijs, waardoor we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen. Als iedereen redeneert vanuit zijn eigen land, schiet het niet op. Het belangrijkste is dat we grensoverschrijdend omgaan met klimaatverbetering. Dat geldt zeker voor de grootste vervuilers van Nederland waarvan sommige bedrijven hun hoofdkantoren notabene in het buitenland hebben staan.’

Klimaatheffing
DLA Piper ervaart dat startups, scale-ups én gevestigde namen uit het bedrijfsleven druk bezig zijn met het klimaat. ‘Aan de ene kant zijn het de nieuwkomers die de wereld wakker schudden met hun innovaties, aan de andere kant innoveert de gevestigde orde zelf ook. De overheid moet een coördinerende, positieve en stimulerende rol aannemen. Vanuit de industrie wordt positief gereageerd op nieuwe maatregelen, mits de heffing niet te hoog is én op een goede manier wordt ingezet. Waarbij de heffing bijvoorbeeld terugvloeit om innovaties te subsidiëren. Het bedrijfsleven rammelt al een aantal jaar aan de deur van de overheid met de boodschap: wij innoveren, steun ons, doe mee en geef ons sturing.’


Burger centraal
Oud-politicus Diederik Samsom was keynote-spreker tijdens het Climate Event. Zijn conclusie? De toepassing van groene energie wordt steeds betaalbaarder en vaker toegepast. In zijn verhaal stelde hij de burger centraal in plaats van het bedrijfsleven. Hij is van mening dat burgers persoonlijk gemotiveerd moeten worden om bij te dragen aan een beter klimaat. Dat gebeurt alleen als we in ons land ook de positieve ervaringen delen van klimaatverbetering, zoals de buurman die de financiële voordelen van zonnepanelen laat zien op zijn energierekening’, aldus Meesters.

Benieuwd naar de verwachtingen van Meesters over de impact van de klimaatwet en de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven op het gebied van klimaat? Kijk de hele aflevering!

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met DLA Piper, één van de grootste zakelijke juridische dienstverleners wereldwijd.