#VvoteJockey - International Soft-Tennis Player & Youth Ambassador, Ms. Namita Seth #AbWatanDabayegaButton

Apr 27, 2019, 08:45 AM

International Soft-Tennis Player & Youth Ambassador,

Ms. Namita Seth..on Morning No.1

#AbWatanDabayegaButton 

#MeraZimma  #YouthAmbassador  #voteJockey #LoksabhaElections2019  #DoVote 

#NoVoterToBeLeftBehind  #EveryVoteCounts #DeshKaMahaTyohar  #IndiaElections2019 #LokSabhaElections2019 #MyVoteMatters #SVEEP #GoVote #GoCall 

#RJGovind #RedFM #MorningNo1 #BajaateRaho