‘Risico’s zijn niet langer financieel gerelateerd, tegenwoordig zijn ze klimaatgerelateerd’ | Paul Hopman (DLA Piper)

Sep 17, 2019, 03:00 PM
De grootste bedrijven van de wereld zien meer kansen dan bedreigingen als het gaat om een energie neutrale economie. Is dat optimisme of realistisch? Ronnie Overgoor gaat in gesprek met expert Paul Hopman (Country Managing Partner DLA Piper).
 
‘We moeten de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs halen. Halen we die niet, zijn de risico’s groot. Bij grote organisaties staat climat changehoog op de agenda. Er zijn zelfs hele afdelingen in dienst om zich daar dagelijks mee bezig te houden. Zij maken beleid om grote bedrijven sustainablete maken. Dit zijn vaak mammoettankers die soms wel 15 graden hun koers moeten verleggen. Het World Economic Form komt elk jaar met een risicorapport. Uit het laatste rapport blijkt dat we anders zijn gaan denken over risico’s. Na de crisis waren ze financieel gerelateerd, tegenwoordig zijn ze klimaatgerelateerd. In het rapport staat ook welke risico’s de meeste impact hebben. Van de vijf gaan er vier over het klimaat’, aldus Hopman.
 
Financiële sector
‘In december 2017 is het ‘Network Greening of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System’ (NGFS) opgericht. In oktober 2018 is er een tussentijdse rapportage gepubliceerd: de groep van deelnemende centrale banken is toegenomen. Maar een aantal belangrijke landen met grote economieën zijn hier nog niet bij betrokken, zoals de Verenigde Staten. Het netwerk heeft ervoor gezorgd dat climat changehoog op de agenda staat en dat er nieuwe initiatieven tot stand komen. De Nederlandse Bank is een van de koplopers en is vanaf het eerste uur betrokken. Zij heeft al een aantal rapporten uitgegeven waarin belangrijke vraagstukken aan de orde worden gesteld en financiële risico’s in kaart worden gebracht.’
 
‘Binnen de financiële sector zijn een aantal partijen al actief op weg naar sustainable.Allereerst verstrekt men financieringen aan windmolenparken, zonne-energie en biomassa. Men verstrekt kredieten aan bedrijven met elektrische motoren, zoals bussen en auto’s. Maar ook in de vastgoedsector, waar men bezig is met het stellen van bepaalde klimaateisen. Partijen kunnen kortingen krijgen op rente indien zij sustainablevastgoed ontwikkelen.’
 
Wet- en regelgeving
‘Een andere verandering zit in wet- en regelgeving. De Europese Commissie is met een actieplan gekomen en één van de belangrijkste vragen die op de agenda staat is: wat is eigenlijk de definitie van - en wanneer is iets sustainable? Welke investeringen kunnen we als sustainablekwalificeren? Je kan daar een breed debat over voeren en daarom komt de Europese Commissie met Europese richtlijnen. Op dit moment is er binnen het politieke debat en de peilingen minder draagvlak wanneer je te scherp inzet op het sustainable zijn. Veel mensen vinden het belangrijk, maar als men het echt zelf raakt, blijkt de wil en de wens niet helemaal met elkaar overeen te stemmen’, aldus Hopman.
 
Nieuwsgierig geworden naar de laatste ontwikkelingen van climat change? Kijk de hele aflevering met Paul Hopman (Country Managing Partner DLA Piper). 
 
Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met DLA Piper, één van de grootste zakelijke juridische dienstverleners wereldwijd.