साप आणि काणस (Snake in Blacksmith's workshop)

Oct 01, 2019, 11:29 PM

The story of a snake who tries to bite but learns a lesson instead. एकदा एक साप गावात शिरतो . त्याला भूक लागलेलि अस्ते तो लोहरच्या मनगर मधे शिरतो. तिथे त्याला काहिच खायला सापड़त नाही. तो चिडुन कोणाला तरी चावायच अस ठरावतो. पुढ़े काय होते?हे जाणन्या साठि गोश्ट ऐका अनुपमा याँच्या आवाजात बालगाथा मराठी पोड कास्ट वर.

आपण ऍपल पॉडकास्ट, Google पॉडकास्ट,ट्यूनइन, रेडिओ पब्लिक, स्पॉटिफ़ाई , Jio Saavn ,स्टिचर आणि कास्टबॉक्स वर बालगथा-मराठी पॉडकास्ट ऐकु शकता. अधिक जाणून घेण्यासाठी gaathastory.com/baalgatha-marathi ला भेट द्या.

You can subscribe to Baalgatha Marathi Podcast on Jio Saavn , Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Radio Public, Castbox, Storiyoh, TuneIn and many other fine sites and sources. Visit gaathastory.com/baalgatha-marathi to learn more.
 
This story is narrated by Anupama Kanbur . You can subscribe to this podcast by visiting www.gaathastory.com or writing us an email at contact@gaathastory.com. You can also send us a message by sending a message on WhatsApp  at +91-9850800464 with the words "Subscribe Baalgatha". Thanks!