स्टोरीटेल: जानेवारी २०२० स्पेशल

Dec 30, 2019, 12:36 PM
नवीन वर्षाची सुरूवात आणि संकल्प याचे एक अतूट नाते आहे. असाच एक संकल्प स्टोरीटेल घेऊन आहेत रसिक वाचक-श्रोत्यांसाठी!
नवीन वर्षाची सुरूवात कुठल्या ऑडिओबुकने करणार? नवीन वर्षात स्टोरीटेलच्या संग्रहात कुठली ऑडिओबुक दाखल होत आहेत? कुठले नवे दालन स्टोरीटेल रसिकांच्या समोर आणत आहे, हे जाणून घ्या स्टोरीटेलच्या पब्लिशर्स सुकीर्त गुमास्ते आणि प्रसाद मिरासदार यांच्याकडून. अर्थात त्यांना बोलते करायला आणि नवनवीन गोष्टी जाणून घ्यायला उर्मिला आहेच.
तर तुम्ही कुठली ऑडिओबुक्स या नवीन वर्षात ऐकणार आहात आणि आपले जाणीवांचे विश्व समृद्ध करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलणार आहेत?
तर पॉडकास्ट ऐकाआणि हो,  आम्हांलाही कळवा, हा पॉडकास्ट कसा वाटला ते आणि तुमची यादी देखील!

स्टोरीटेल वर मराठी पुस्तकांचा खजिना ३० दिवस मनमुराद ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा.