Mjölkbonden Anders Åkesson, Olsäng får besök av en "kospion" 1995

Jan 22, 06:00 AM
Intervju med Anders Åkesson, Olsäng och Nils-Erik Jönsson, länsstyrelsen Blekinge. 1995.