‘Elk bedrijf moet een tech-company worden’ | Khaled Dadi (DLA Piper)

Feb 04, 2020, 03:00 PM
Waarom mislukken er zoveel IT-projecten bij grote bedrijven en overheden? Kahled Dadi, tech-advocaat bij DLA Piper, geeft inzicht in de verantwoordelijkheden, zorgplicht en betrokkenheid van IT-leveranciers. 
 
In deze digital worldis nieuwe software snel verouderd en volgt het ene IT-traject het andere alweer snel op. Dadi: ‘Elk bedrijf moet een tech-companyworden. Oude systemen, filosofieën en bedrijfsmethodes moeten omgeturnd worden naar een digitale setting. Er wordt veel geïnvesteerd in IT, maar het converteren van oude bedrijfssystemen naar nieuwe systemen is lastig. Een andere methode is om op nul te beginnen en te starten met nieuwe digitale standaarden. Het gaat vaak mis omdat de kennis over oude systemen alléén in het hoofd van de oudere generatie medewerkers zit. Als zij met pensioen gaan, gaat de kennis over oude bedrijfssystemen verloren. Dat maakt de koppeling naar nieuwe technologie moeilijk. Een falende transitie naar nieuwe software ligt op de loer als organisaties de kennis over een platform niet up-to-date houden.’
 
Beter voorkomen dan genezen
In een arrest uit 1986 heeft de Hoge Raad voor het eerst een uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheden, of de zorgplicht, van een IT-leverancier. Dadi: ‘Een van de kernpunten is dat een leverancier een opdracht af moet slaan en aan de opdrachtgever terug moet geven wanneer hij de middelen en kennis niet heeft om de gewenste opdracht uit te voeren. Door het geld wat erin omgaat, de betrokken van de politiek en het maatschappelijke speelveld waarin dergelijke IT-projecten zich bevinden, zijn betrokken partijen steeds kritischer. In een aanbesteding moet je als leverancier aangeven of je in het verleden een misser hebt gemaakt of een ontbinding hebt gehad door een wanprestatie. Leveranciers willen projecten dan ook zo goed mogelijk uitvoeren. Vijftien jaar geleden was een mislukt project juist een up-sale, want daar werd geld aan verdiend. Daarnaast worden klanten steeds slimmer en handiger als het over IT gaat.’
 
Verwachtingen en risico’s
Onderzoek wijst uit dat veel projecten mislukken door het gebrek aan communicatie tussen de IT-gebruikers uit een organisatie en de IT-dienstverleners. Dadi: ‘Een nieuw systeem moet niet vanuit de dienstverlener worden opgelegd. De eindgebruiker moet ermee werken en moet daarom al vanaf de start meegenomen worden in het transitietraject. De verantwoordelijkheid voor de veiligheidsrisico’s van het IT-systeem ligt bij de eindgebruiker. Die afdeling moet de veiligheid en robuustheid van de systemen kunnen waarborgen. Om een succesvolle en veilige implementatie uit te voeren moet het verwachtingspatroon bij eindgebruikers kloppen, waarbij communicatie en betrokkenheid belangrijk zijn. Maak het niet te complex.’
 
Benieuwd naar de ontwikkelingen van IT-projecten? Kijk dan de hele aflevering! Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met DLA Piper, één van de grootste zakelijke juridische dienstverleners wereldwijd.