mitt liv just nu

Feb 25, 12:59 AM

förlåt för hur jag är som person för övrigt, är inte lätt att handskas med. jag vet ♡

detta är en life update från mig. TRIGGER WARNING: pratar om saker som kan vara väldigt känsliga för vissa lyssnare med psykisk ohälsa. vänligen lyssna på nåt annat då. kontakta 112 om du är i akut behov av psykisk hjälp. viktigt.