Episode 3: Festen

Episode 3,  Mar 05, 2020, 06:10 PM

I det teambuilding-turen skal nå sitt høydepunkt, den store festen, er alt allerede i fritt fall mot bunnen.