Episode 1: Fellesmailen

Mar 05, 06:00 PM
Før årets teambuilding mottar alle i bedriften en fellesmail: Det er en kvittering som mangler.