Episode 1: Fellesmailen

Episode 1,  Mar 05, 2020, 06:00 PM

Før årets teambuilding mottar alle i bedriften en fellesmail: Det er en kvittering som mangler.