#11 - Dr. Lamin Ramos sobre COVID-19

May 02, 2020, 12:00 PM
Nes epizodie, Dr. Lamin Ramos ta fala ma nox sobre COVID-19. Ukê ke-l e y ukê ke no pode faze pa preveni y trata-l.