Michal Rozehnal: Každý musí ve firmě vědět, jaký je jeho úkol

May 04, 2020, 01:38 AM
Michal je odborníkem na reporting a data. Spoluzaložil reporting.cz a tím pádem má přehled o tom, kde a jak mohou unikat peníze. Michal v rozhovoru sdělí i svůj vlastní podnikatelský příběh a to, jak musel firmu spolufinancovat ze svých prostředků bez investora.