Erti Perkahwinan Dari Sudut Islam Dan Masyarakat

Jul 22, 2020, 11:30 PM
Tetamu undangan:

- Puan Rasimah Jar (Relationship Coach & Marriage Educator)
- Ustaz Syakir Pasuni (Pendakwah & Kadi)

Topic-topic yang telah dibincangkan:

- Pegertian perkahwinan
- Hal-hal tentang nafkah dan juga pengurusan wang keluarga bagi suami-isteri yang berkerja
- Tips keluarga bahagia