Jakub Šmíd [Blindspot]: V Británii si každý může ověřit výsledky vládního modelu šíření epidemie

Oct 09, 2020, 10:20 AM
Ačkoliv stát daty disponuje a pro některé skupiny odborníků jsou přístupná, většina odborné veřejnosti se musí spoléhat na mnohem menší datovou množinu. 
Pomohla by podrobnější data? Jak náročné je data jednotlivých zemí sjednotit? Jak jsou modely spolehlivé?
Která opatření jsou nejvíce účinná a jak stanovit nákladovost opatření pro společnost?