O infekčním oddělení v době pandemie covid-19 s doc. MUDr. Ondřejem Beranem, Ph.D.

Episode 40,  Dec 09, 2020, 07:00 PM

Jak se s příchodem pandemie covid-19 změnil chod infekčního oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze? Jak se liší péče o pacienty s covid-19 od péče o ostatní pacienty?

O tom si naše Štěpánka povídala s doc. MUDr. Ondřejem Beranem, Ph. D.,
Pan docent vystudoval 1. LF UK,  od r. 2014 pracuje na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. S týmem spolupracovníků se snaží nalézat odpovědi na zajímavé otázky týkající se patofyziologie sepse, HIV infekce či virových hepatitid. V poslední době se věnuje problematice očkování a cestovní medicíny.

Podcast vznikl pod hlavičkou neziskové organizace Loono